Skal vi holde et "erantis" samarbejdsmøde?

Ønsker du eller dine pårørende at tale om samarbejde, forventninger og muligheder i forhold til den hjælp, støtte, pleje eller behandling, du har brug for?
Så kan du aftale med en medarbejder, der kommer i dit hjem, at I skal holde et ”erantis” samarbejdsmøde.
Samarbejdsmødet vil tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig og sammen med medarbejderen, finder I ud af, hvad I skal tale om på mødet og hvem, der skal deltage.
Til samarbejdsmødet ser vi meget gerne at dine pårørende deltager.

"erantis" velkomstfolder

En læringscirkel med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere har sammen udarbejdet en ny velkomstfolder til borgere, der modtager hjemmepleje og/eller sygepleje. For læringscirkelen har det været vigtigt, at folderen har fokus på forventningsafstemning – en forventningsafstemning, der går begge veje.

For læringscirklen var det også vigtigt, at borgere kun får den information de skal bruge. Derfor er der lavet to foldere – én til borgere, som bor i den nordlige del af kommunen og én til borgere, som bor i den sydlige del af kommunen, da telefonnumrene er forsekllige.

Du kan finde Velkomstfolder Nord og Velkomstfolder Syd under ‘Dokumenter’

Fokusområder i 2024

I 2024 arbejder vi med 5 fokusområder:

  • Selvbestemmelse omkring arbejdstidstilrettelæggelse
  • “erantis” samarbejdsmøder
  • Tværfaglige møder
  • Dashboard
  • Træning før hjælp

 

“erantis er et nybrud i hjemmepleje og sygepleje i
Ikast-Brande Kommune.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – 
en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler projektet om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. 

På den anden side er hele formålet med projektet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Derfor er erantis et smukt navn til den ambition.”

Hvorfor erantis

Ikast-Brande Kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag.

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af.

Selvbestemmelse og involvering er bærende værdier. Når borgerne opnår mere selvbestemmelse og bliver involveret mere i den hjælp kommunen tilbyder og yder dem, forventes det, at omsorg og nærvær bliver styrket. På tilsvarende vis forventes det, at medarbejdernes jobtilfredshed øges, når de får øget selvbestemmelse og bliver involveret i tilrettelæggelse af eget arbejde og besøgsarbejdet hos borgerne.

Formålet med erantis er at skabe et stabilt og effektivt tilbud om hjemmepleje og sygepleje hvor borgerne oplever kontinuitet og en høj grad af patientsikkerhed.