Hvorfor projekt erantis

Ikast-Brande kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag. 

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af. Innovationen tager sit udgangspunkt i hollandske erfaringer med Buurtzorg modellen, hvor resultatet er stor borgertilfredshed, en god medarbejdertrivsel, og det er lykkedes at flytte ressourcer fra administration til borgerrettet arbejde.

Ambitionen for projekt erantis er derfor at udvikle en model til danske kommuner, der kan styrke omsorg og nærvær i ældreplejen og inspirere til en ny retning for ældreområdet i Ikast-Brande Kommune.

Projekt erantis er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Hvilke prøvehandlinger arbejder vi med?

I projekt ‘erantis’ er det medarbejderne de gode idéer udspringer fra, og ud fra de idéer planlægges prøvehandlinger, der skal afprøves af medarbejdere i daglig praksis. Alle prøvehandlingerne udarbejdes ved hjælp af forbedringsmodellen PDSA. Du kan læse mere om arbejdet med PDSA her. Prøvehandlingerne skal ligge til grund for anbefalinger til en forbedret hjemme- og sygepleje i Ikast-Brande Kommune.

Nedenstående er nogle eksempler på igangværende og afsluttede prøvehandlinger.

 

Selvledende integrerede teams

  • Ugentlig tværfagligt møde
  • “Åbent kontor” til daglig tværfaglig sparring 

Mødet mellem borger og medarbejder

  • Hvad er vigtigt for dig?
  • Støtte borgere i nære og menneskelige relationer 

Helhed og sammenhæng i borgerforløbet

  • Justering af kørelister i sygeplejen
  • Små geogrupper i hjemmeplejen

Borgercentreret visitationsproces

  • Ugentlig møde mellem hjemmepleje og visitationen
  • Sygeplejen kontakter borger en time før besøg 

Ressourcegruppen

  • Tværfagligt selvstyrende geoteam
  • Træn dig fri

 

“Erantis er et nybrud som projekt i hjemmepleje og sygepleje i
Ikast-Brande Kommune.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – 
en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler projektet om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. 

På den anden side er hele formålet med projektet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Derfor er erantis et smukt navn til den ambition.”

Kontakt