Fokusområder i 2024

I 2024 arbejder vi med 5 fokusområder:

  • Selvbestemmelse omkring arbejdstidstilrettelæggelse
  • “erantis” samarbejdsmøder
  • Tværfaglige møder
  • Dashboard
  • Træning før hjælp

"erantis" webinar

I Ikast-Brande Kommune har vi siden maj 2021 arbejdet med at øge omsorg og nærvær gennem selvbestemmelse og involvering i vores hjemmepleje og sygepleje. De erfaringer har vi præsenteret i en række temaopbygget virtuelle webinarer:

  • Ledelse af tværfaglige selvstyrende geoteams
  • Møder, roller og opgave fra medarbejderperspektiv
  • Coaching af medarbejdere
  • Hvordan kan data understøtte geoteamet

Webinarerne er optaget og kan findes under Dokumenter

Tværfagligt selvstyrende geoteams

I Ikast-Brande Kommune er der 8 geografiske områder med hvert sit geoteam.

I geoteamet arbejder medarbejdere fra Hjemmepleje og Sygepleje sammen om borgerne i området. Til hvert geoteam er der tilknyttet fast visitator, hjælpemiddelterapeut og trænende terapeuter.

 

“erantis er et nybrud i hjemmepleje og sygepleje i
Ikast-Brande Kommune.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – 
en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler projektet om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. 

På den anden side er hele formålet med projektet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Derfor er erantis et smukt navn til den ambition.”

Hvorfor erantis

Ikast-Brande Kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag.

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af.

Selvbestemmelse og involvering er bærende værdier. Når borgerne opnår mere selvbestemmelse og bliver involveret mere i den hjælp kommunen tilbyder og yder dem, forventes det, at omsorg og nærvær bliver styrket. På tilsvarende vis forventes det, at medarbejdernes jobtilfredshed øges, når de får øget selvbestemmelse og bliver involveret i tilrettelæggelse af eget arbejde og besøgsarbejdet hos borgerne.

Formålet med erantis er at skabe et stabilt og effektivt tilbud om hjemmepleje og sygepleje hvor borgerne oplever kontinuitet og en høj grad af patientsikkerhed.