Rapporter og artikler fra projekt “erantis”

Find flere artikler, indlæg og arbejdsdokumenter her

Opsamling på VIVE’s observationer og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde i Erantisprojektet “Midvejsnotat” – Emmy Hjort-Enemark Topholm og Martin Sandberg, VIVE

Ikast-Brande Kommunes Erantisprojekt. Opsamling læring, oplevede resultater og opmærksomhedspunkter “Evaluering” – Emmy Hjort-Enemark Topholm og Martin Sandberg, VIVE

Hvorfor projekt erantis

Ikast-Brande kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag. 

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af. Innovationen tager sit udgangspunkt i hollandske erfaringer med Buurtzorg modellen, hvor resultatet er stor borgertilfredshed, en god medarbejdertrivsel, og det er lykkedes at flytte ressourcer fra administration til borgerrettet arbejde.

Ambitionen for projekt erantis er derfor at udvikle en model til danske kommuner, der kan styrke omsorg og nærvær i ældreplejen og inspirere til en ny retning for ældreområdet i Ikast-Brande Kommune.

Projekt erantis er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

 

“Erantis er et nybrud som projekt i hjemmepleje og sygepleje i
Ikast-Brande Kommune.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – 
en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler projektet om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. 

På den anden side er hele formålet med projektet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Derfor er erantis et smukt navn til den ambition.”

Kontakt