"erantis" velkomstfolder

En læringscirkel med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere har sammen udarbejdet en ny velkomstfolder til borgere, der modtager hjemmepleje og/eller sygepleje. For læringscirkelen har det været vigtigt, at folderen har fokus på forventningsafstemning – en forventningsafstemning, der går begge veje.

For læringscirklen var det også vigtigt, at borgere kun får den information de skal bruge. Derfor er der lavet to foldere – én til borgere, som bor i den nordlige del af kommunen og én til borgere, som bor i den sydlige del af kommunen, da telefonnumrene er forsekllige.

Du kan finde Velkomstfolder Nord og Velkomstfolder Syd under ‘Dokumenter’

Fokusområder i 2024

I 2024 arbejder vi med 5 fokusområder:

  • Selvbestemmelse omkring arbejdstidstilrettelæggelse
  • “erantis” samarbejdsmøder
  • Tværfaglige møder
  • Dashboard
  • Træning før hjælp

Tværfagligt selvstyrende geoteams

I Ikast-Brande Kommune er der 8 geografiske områder med hvert sit geoteam.

I geoteamet arbejder medarbejdere fra Hjemmepleje og Sygepleje sammen om borgerne i området. Til hvert geoteam er der tilknyttet fast visitator, hjælpemiddelterapeut og trænende terapeuter.

 

“erantis er et nybrud i hjemmepleje og sygepleje i
Ikast-Brande Kommune.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – 
en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler projektet om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. 

På den anden side er hele formålet med projektet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Derfor er erantis et smukt navn til den ambition.”

Hvorfor erantis

Ikast-Brande Kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag.

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af.

Selvbestemmelse og involvering er bærende værdier. Når borgerne opnår mere selvbestemmelse og bliver involveret mere i den hjælp kommunen tilbyder og yder dem, forventes det, at omsorg og nærvær bliver styrket. På tilsvarende vis forventes det, at medarbejdernes jobtilfredshed øges, når de får øget selvbestemmelse og bliver involveret i tilrettelæggelse af eget arbejde og besøgsarbejdet hos borgerne.

Formålet med erantis er at skabe et stabilt og effektivt tilbud om hjemmepleje og sygepleje hvor borgerne oplever kontinuitet og en høj grad af patientsikkerhed.