Anbefalinger

Anbefalingerne er skrevet på baggrund af de erfaringer, der systematisk er opsamlet i ”erantis” i perioden 1. maj 2021 – 1. april 2022.
Du kan læse anbefalingerne her

Hvad er en anbefaling?

Arbejdet i ”erantis” har ført frem til en lang række resultater og anvisninger, som er grundlaget for anbefalingerne. Anbefalingerne er en samling af initiativer og forudsætninger for en succesfuld udvikling i hjemmepleje og sygepleje i de kommende år. Anbefalingerne omhandler faglige metoder og samarbejdsformer, der kan styrke hjemmepleje og sygepleje, så borgerne oplever øget omsorg og nærvær. Implementering af anbefalingerne vil øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Flere initiativer går igen på tværs af anbefalingerne. Det er med til at understrege sammenhæng og robusthed i anbefalingerne.
De 6 anbefalingerne lyder:

Potentialet ved øget selvbestemmelse og involvering indfries ikke ved at betragte anbefalingerne som 6 enkeltstående anbefalinger. De er at forstå som 6 brikker der tilsammen udgør en helhed. Mangler én brik, er der ikke en helhed. 

De er dermed en vigtig brik i den strategiske udvikling i sundheds- og ældreområdet i Ikast-Brande Kommune i årene fremover.

Hvordan er anbefalingerne blevet til? 

Anbefalingerne er skrevet på baggrund af de erfaringer, der systematisk er opsamlet i ”erantis” i perioden 1. maj 2021 – 1. april 2022 efter mere end 50 prøvehandlinger i 4 læringscirkler med mere end 45 medarbejdere og ledere. Flere prøvehandlinger har omfattet mere end 100 afprøvninger. For at systematisere fundene i prøvehandlingerne blev de kategoriseret i overordnede temaer. Hver enkelt prøvehandling fører ind i ét eller flere temaer, der så har dannet grundlag for udvælgelse og formulering af
anbefalingerne.

Anbefalingerne er således udarbejdet på tværs af de prøvehandlinger, som i særlig grad har vist sig at være af betydning for at øge selvbestemmelse og involvering hos borgere og medarbejdere og for at kunne implementere en ny strategi succesfuldt.