Læringscirkel 4:

Borgercentreret visitationsproces

Borgercenteret visitationsproces – læringscirkel 4

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

I Ikast-Brande kommune arbejder vi med personcentreret omsorg og det har givet os inspirationen til titlen ” Borgercenteret visitationsproces”.

En borger får ofte hjælp, støtte og behandling fra forskellige områder i kommunen, for eksempel hjemmepleje, hjælpemidler, sygepleje eller træning. For at sikre borgeren et værdigt og godt forløb er det derfor afgørende med en borgercentreret tilgang, hvor hele borgerens liv er i fokus på tværs af lovgivning, sektorer og kommunale afdelinger. 

Visitationsprocessen er en meget stor del af rammevilkåret for et borgerforløb, og bliver dermed afgørende for hvordan selvbestemmelse og involvering kan opnås hos borgere og hos medarbejdere. Visitationsprocessen omfatter alle typer af indsatser borgeren kan tildeles fra kommunen i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

Læringscirkel 4 arbejder blandt andet med:

  • Hvordan kan der ske en afbureaukratisering, hvor alle enheder og faggrupper samarbejder efter den samme plan.
  • Hvordan fungerer en visitationsmodel, der understøtter involvering, selvbestemmelse og effektivitet i borgerforløbene?
  • Hvordan kan et borgerforløb opbygges?
  • Hvordan kan opfølgning og tilsyn udføres, så det danner grobund for læring til alle involverede parter – herunder også borgere/pårørende?