”erantis” fra maj’21-juni’22

Den første del af ”erantis” er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke nærhed og omsorg i ældreplejen.

Læringscirkler og ressourcegruppe

”erantis” første del havde fokus på fire kerneelementer, der skulle udvikles, afprøves og beskrives. De fire kerneelementer er:

 • Selvledende integrerede teams
 • Mødet mellem borger og medarbejder
 • Helhed og sammenhæng i borgerforløbet
 • Borgercentreret visitationsproces

Der blev arbejdet med hvert kerneelement i fire læringscirkler bestående at medarbejdere og ledere fra hjemmepleje, sygepleje, visitation og myndighed og genoptræning. Læringscirklerne bestod af 7-11 deltagere.

Udover arbejdet med de fire kerneelementer i læringscirklerne arbejdede en ressourcegruppe med at afdække og beskrive de ressourcer og incitamenter, der skal til for at understøtte reorganisering og reorientering af arbejdet i de fire læringscirkler.

Alle læringscirkler arbejdede med prøvehandling. Du kan læse de samlede fund og erfaringer fra prøvehandlingerne her

Klik på ikonerne her under for at læse mere om de enkelte læringscirkler

 

Aktiviteter og indhold

I første del af ”erantis” var aktiviteterne inddelt i 3 spor; videnssporet, forbedringssporet og ledelsessporet.

Videnssporet
Videnssporet indeholdte workshops, seminarer og en afsluttende national konference. Formålet var at øge kendskab og skabe refleksion som baggrund for ny praksis.

Kick off seminar

Projektet startede ud med et kick-off seminar for deltagere i læringscirkler og ressourcegruppen. Formålet med dagen var at skabe en fælles forståelse af projektets ide og forløb samt at etablere læringscirklerne.

Workshops

På workshops fik alle læringscirklerne teoretisk og praksisnær viden om forskellige emner og der blev arbejdet med de faglige og samarbejdsmæssige udfordringer, der knytter sig til workshoppens tema.

Der blev afholdt to workshops:

 • Workshop 1: Borgeren som inspirator for forandring
 • Workshop 2: Selvbestemmelse og involvering i det daglige arbejde

Midtvejsseminar

På midtvejsseminaret blev de første erfaringer på tværs af de 4 læringscirkler og ressourcegruppen delt og hvor VIVE præsenterede midtvejsevaluering af de resultater og løsninger, der var etableret i den privatforankrede Buurtzorg afprøvning ved Lokalpleje Danmark.

  Afsluttende seminar

  Første del af ”erantis” blev internt afsluttet med et seminar, hvor erfaringer fra læringscirklerne og ressourcegruppen bliv fremlagt, VIVE’s afsluttende evaluering blev præsenteret og anbefalingerne blev fremlagt.

  National konference

  På den nationale konference blev alle interesserede budt ind til at høre om udvalgte resultater i ”erantis”. Anbefalingerne blev præsenteret og der blev givet eksempler på flere af kerneelementerne som læringscirklerne havde arbejdet med.

  Forbedringssporet
  Forbedringssporet indeholdte læringscirklernes arbejde med de fire kerneelementer. Det helt centrale i projekt ”erantis” er, at deltagerne i læringscirklerne arbejdede innovativt med prøvehandlinger, der er bygget op om forbedringsmodellen PDSA.

  Læringscirklen mødtes 12 gange i løbet af projektet og arbejdede på hvert møde med prøvehandlinger afprøvede i deres daglige arbejde sammen med borgerne. Du kan se en oversigt over alle prøvehandlinger her

   

  Ledelsessporet
  Forbedringsarbejdet i ”erantis” er en ny type opgave og en ekstra opgave. Det stiller krav om prioritering af ledelsesopgaverne og udvikling af nye kompetencer hos den enkelte og nye samarbejdsformer for gruppen af ledere. Formålet med ledersporet er at styrke den enkelte leder og den samlede ledergruppe i at lede forbedringsarbejdet i ”erantis” og i at kunne indgå i den videre strategiudvikling efter projektets afslutning.

  Ledelsessporet bestod af et kick off seminar og to workshops. Mellem hver workshop var der individuelle coachingsessioner for hver leder i hjemmeplejen og sygeplejen.

  Leder kick off

  Formålet med dagen var at præsentere projektets værdier og begynde at danne billeder og forståelser af, hvilken ledelse forbedringsarbejdet i ”erantis” kalder på.

  Workshops

  Workshop 1: Ledelsesmæssige udfordringer ved projekt ”erantis”

  Formål med workshoppen var at dele erfaringer og blive inspireret til, at den enkelte leder kan indpasse forbedringsarbejdet som en del af sine ledelsesopgaver. 

  Workshop 2: Forandrings arbejde på tværs af ledelsesområder
  Formålet med workshoppen var at de kompetencer inden for kommunikation og vigtigheden af tydelige rammer opgaveløsningen og hvordan lederne kan biddrage til den gode, effektive og tillidsskabende ledelse af medarbejderne.

  Workshop 3: Drift og udvikling
  Formålet med workshoppen var at øge vores bevidsthed og handlekompetence i situationer, hvor udvikling og drift konkurrere.