Evaluering

Evaluering

VIVE står for udarbejdelse af projektets evaluering.

Det overordnede formål for VIVEs evalueringsspor er, at opnå en detaljeret forståelse for:

  • deltagernes erfaringer med projektets kernelementer, samt hvilken innovation og læring der er udviklet via læringscirklernes prøvehandlinger og afprøvninger.
  • i hvilket omfang puljeprojektet som helhed opleves at have understøttet deltagernes og organisationens evne til at arbejde systematisk med forbedringer.
  • de oplevede resultater, og fremadrettede muligheder, der er for at fortsætte arbejdet med de udviklede koncepter i Ikast-Brande Kommune såvel som nationalt.

 

Kontakt