Vidensopsamling

I anden del af “erantis” fra juni 2022 til december 2023 gennemfører PwC to vidensopsamlinger – én i april 2023 og én i december 2023.

Formålet med vidensopsamlingerne er, at indsamle erfaringer fra arbejdet med ”erantis”, med henblik på at understøtte en løbende kvalificering og udvikling. Der indsamles viden om:

  • Hvorvidt og hvordan anbefalingerne er implementeret
  • Hvordan håndbogen anvendes i praksis og herunder de konkrete retningslinjer i denne
  • Erfaringerne fra de gennemførte prøvehandlinger
  • Erfaringerne med en faciliterende og coachende ledelsesstil

Dette skal være med til at danne grundlag for løbende justeringer og videreudvikling af “erantis”

Du kan læse PwC’s vidensopsamling april’23 og vidensopsamling januar ’24 her

 

 

Evaluering

 

 

VIVE har stået for udarbejdelse af evaluering omkring den første del af “erantis” fra maj 2021 til juni 2022.

Det overordnede formål for VIVEs evalueringsspor er, at opnå en detaljeret forståelse for:

  • deltagernes erfaringer med projektets kernelementer, samt hvilken innovation og læring der er udviklet via læringscirklernes prøvehandlinger og afprøvninger.
  • i hvilket omfang puljeprojektet som helhed opleves at have understøttet deltagernes og organisationens evne til at arbejde systematisk med forbedringer.
  • de oplevede resultater, og fremadrettede muligheder, der er for at fortsætte arbejdet med de udviklede koncepter i Ikast-Brande Kommune såvel som nationalt.

Du kan læse VIVEs midtvejsnotat og evaluering her