Få og faste medarbejdere i borgerens hjem

Anbefaling

Beslutninger om besøgsplanlægning i et geoteam skal sikre, at det er de samme få og gennemgående medarbejdere, der kommer i borgerens hjem. Personkontinuiteten øger forudsigeligheden for borgere og medarbejdere.

 

Hvad handler denne anbefaling om

Få og faste medarbejdere i borgerens hjem indebærer, at det er de samme få gennemgående og kompetente medarbejdere, der kommer i den enkelte borgers hjem. De har tillige det overordnede overblik og ansvar. Jo færre medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, jo bedre er mulighederne for, at der kan opstå en tryg og tillidsfuld relation mellem boger/pårørende og medarbejdere. Det er de få faste medarbejdere, der koordinerer indsatserne hos borgeren og dermed sikrer sammenhæng i borgerforløbet. Ofte er flere faggrupper involveret i en indsats hos den enkelte borger. Det kræver øget koordinering og samarbejde på tværs for at sikre den samlede kvalitet af indsatsen, og at der kommer få medarbejdere i borgerens hjem. Den tværfaglige koordination giver også mulighed for en fleksibel delegering og opgaveoverdragelse, der bygger på kendskab til hinanden, tydelig ansvars- og opgavebeskrivelse, beskrevne arbejdsgange samt faglig, tydelig og ensartet dokumentation. Når der kommer få og faste medarbejdere, bliver det mere overskueligt at tilrettelægge opgaverne sammen med borgeren og opnå kendskab til fremskridt eller tilbagegang hos den enkelte borger. Når medarbejderne kender borgerne, vil de opleve en større forudsigelighed i deres dagligdag. Samlet set kan den enkelte og geoteamet arbejde mere effektivt.

Prøvehandlinger, der knytter sig til denne anbefaling

 

Hvad kan vi forvente, denne anbefaling vil bidrage med 

 • Trygge borgere: ”Det betyder mere end jeg kan forklare, at der kommer den samme hjælper”
 • Mere effektiv indsats da medarbejderen kender borgeren: ”Vi får selv lov at arbejde hen imod det rigtige resultat hos borgerne, da vi kender dem og kommer hos de samme”
 • Fleksibel opgaveoverdragelse. Eksempel fra praksisbeskrivelse: ”Sygeplejerske har flere besøg, hvor hun bytter med hjemmeplejen. Eksempelvis kan hun varme mad hos borger, imens hun giver insulin, og så måler sosu-assistenten blodsukker i forbindelse med pleje hos anden borger”
 • Tidlig opsporing af sygdom
 • Medarbejderne kan reagere hurtigere ved ændringer i borgerens funktionsevne og sygdom

Særlige opmærksomhedspunkter 

  • Det er afgørende, at medarbejdernes kompetencer til at planlægge og ændre i borgerbesøg og i besøgsplanlægningen udvikles
  • Nogle borgere foretrækker at flytte rundt på dagen f.eks. bad, hvis det betyder, at det er de samme få medarbejdere, som hjælper dem
  • Vilkårene for arbejdstilrettelæggelse skal understøtte det fleksible arbejde, der kan tilgodese borgernes ønsker og behov