Tværfaglige selvstyrende geoteams

Hvad er et tværfagligt selvstyrende geoteam?

I Ikast-Brande Kommune er der 8 geografiske områder med hvert sit geoteam.

I geoteamet arbejder medarbejdere fra Hjemmepleje og Sygepleje sammen om borgerne i området. Til hvert geoteam er der tilknyttet fast visitator, hjælpemiddelterapeut og trænende terapeuter.

Hvert geoteam består af ca. 15-25 medarbejdere. 12-19 fra hjemmeplejen og 3-6 fra sygeplejen. Geoteamet dækker SEL-ydelser fra 7.00-15.00 alle ugens dag og SUL-ydelser 7.30-15.00 alle hverdage. Hvert geoteam har både en hjemmeplejefaglig og sygeplejefaglig leder.

Geoteamet følger en fast mødestruktur, hvor de mødes i geoteamet og tværfagligt med geoteamets tilknyttede visitatorer, hjælpemiddelterapeuter og trænende terapeuter.

Hvorfor tværfaglige selvstyrende geoteams?

Formålet med tværfaglige selvstyrende geoteams er at arbejde, så borgerne får et stabilt og effektivt tilbud om hjemmepleje og sygepleje i Ikast-Brande Kommune.

Hjælp og støtte til borgerne skal sikre selvbestemmelse og involvering for både medarbejdere og borgere, at der kommer få og faste medarbejdere i borgerens hjem, og der er en høj grad af patientsikkerhed.

Selvstyring i geoteams

Medarbejdere i geoteams tager selv initiativ og træffer selv beslutninger om besøgsplanlægning, løsning af opgaver hos borgerne og anvendelse af visiteret tid. Selvstyringen sker med henblik på at skabe selvbestemmelse og involvering, kontinuitet og tværfagligt samarbejde. Beslutninger er baseret på geoteamets viden om borgernes ønsker og behov samt oplysninger fra Cura.

Geoteamet skal på sigt udvikle kompetencer til selv at tilrettelægge egen arbejdstid i forhold til besøgsplaner og øvrige geoteams.

Håndbog

Der er udarbejdet en håndbog, der samler vigtige informationer om arbejdet i de tværfaglige selvstyrende geoteams. Den fungerer som et opslagsværk, der skal støtte op om implementeringen og det daglige arbejde i og omkring geoteamet.

Håndbogen er bygget op omkring en række temaer med hertil underliggende emner. Under hvert tema fremgår aftaler og beslutninger, der er truffet og testet i projekt-perioden, samt en række gode råd og praktiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen.

Håndbogen vil løbende blive opdateret og afspejler den seneste viden.

Du kan læse håndbogen her

   

  Kompetenceudvikling for ledere

  Formålet med kompetenceudviklingen er at bidrage til at udvikle ledernes kompetencer, så de gennem en faciliterende og coachende ledelse, kan understøtte selvstyring og tværfaglighed i geoteams. På ledernes kompetenceudviklingen har temaerne omhandlet:

  • Opgave og rolle
  • Træning i faciliterende og coachende ledelse
  • Ledelse af geoteams

  Læs mere om kompetenceudviklingen her

  Kompetenceudviklingen er tilrettelagt og udført i samarbejde med PwC og Substans konsulenthus.

  Mellem kompetenceudviklingen bliver lederne coachet. Her modtager de både individuel coaching og gruppecoaching med de andre ledere i deres geoteams.

   

  Kompetenceudvikling for medarbejdere

  Medarbejdere i dagvagt i Hjemmepleje og Sygepleje har fra efteråret 2022 gennemgået fem dages kompetenceudvikling med deres geoteam. På kompetenceudviklingen er alle geoteams undervist i emnerne:

  • Introduktion til geoteams
  • Samarbejdsaftaler i det selvstyrende team
  • Mødetræning og beslutningsprocesser
  • Pårørende og tværfagligt samarbejde
  • Opfølgning på erfaringer

  Læs mere om kompetenceudviklingen her

  I 2023 begynder samme kompetenceudvikling for medarbejdere i aftenvagt i Hjemmepleje og Sygepleje.

  Kompetenceudviklingen er tilrettelagt og udført i samarbejde med PwC og Substans konsulenthus.