Læringscirkel 2:

Mødet mellem borger og medarbejder

Mødet mellem borger og medarbejder – læringscirkel 2

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

I læringscirkel 2 arbejder vi med temaet ”Mødet mellem borger og medarbejder”. Inspirationen til dette tema kommer ud fra forståelsen af, at alle former for hjælp til borgerne bygger på princippet om ”hjælp til selvhjælp” samt det at netværk og sociale relationer har stor betydning for menneskers mentale sundhed og livskvalitet. Derfor arbejder denne læringscirkel med antagelsen om at:

    • Borgerne ønsker kontrol over deres eget liv her og nu samt så længe som muligt.
    • Borgerne søger at bevare eller forbedre kvaliteten af deres levede liv.
    • Borgerne søger social interaktion.
    • Borgerne ønsker nære og menneskelige relationer med andre.

Inspireret af Buurtzorg-modellen er principperne om ”coffee first, then care” og involvering at pårørende, netværk og frivillighed bærende for denne læringscirkel.