Om erantis

erantis er et nybrud i ældreområdet i Ikast-Brande Kommune. Formålet med erantis er at skabe et stabilt og effektivt tilbud om hjemmepleje og sygepleje hvor borgerne oplever kontinuitet og en høj grad af patientsikkerhed.

Ikast-Brande Kommune oplever, at nuværende styringsværktøjer og flere organisatoriske forhold giver utilsigtede virkninger, og paradokserne står i kø. Medarbejdernes faglige og personlige potentialer forløses kun delvist, og borgernes potentialer indgår utydeligt på den enkelte dag.

Samtidig er der kamp om ressourcerne, som viser sig både økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Det betyder, at der er behov for innovation, hvor vi skaber en ældreomsorg, som både medarbejdere og borgere er en del af.

Vi har valgt navnet med hjertet. Erantissen er en forårsbebuder – en af de første blomster, der titter op af den frosne jord efter vinterens hærgen. Navnet erantis har en dobbelt symbolsk værdi. På den ene side handler det om at få en model til at blomstre på områder, hvor systemet i dag sidder fast i mekanismer, der hverken er hensigtsmæssige for borgere eller medarbejdere. På den anden side er hele formålet at få borgernes livskvalitet og medarbejdernes trivsel til at spire ved hjælp af selvbestemmelse og involvering. 

En erantis sætter nye knolde, når der ikke rodes unødigt i jorden. Det samme gælder for dette projekt hvor vi vil bygge videre på de gode erfaringer, der er i hjemmepleje og sygepleje i dag. 

Selvbestemmelse og involvering er bærende værdier. Når borgerne opnår mere selvbestemmelse og bliver involveret mere i den hjælp kommunen tilbyder og yder dem, forventes det, at omsorg og nærvær bliver styrket. På tilsvarende vis forventes det, at medarbejdernes jobtilfredshed øges, når de får øget selvbestemmelse og bliver involveret i tilrettelæggelse af eget arbejde og besøgsarbejdet hos borgerne.

 

Den første del af erantis fra maj 2021-juni 2022 var finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.
Anden del af erantis fra juni 2022-december 2023 er finansieret af Socialstyrelsens pulje til faste teams i ældreplejen.

 

Herunder kan du læse mere om:

“erantis” fra maj’21-juni’22

Organiseringen i “erantis”

Vidensopsamling og evaluering

Kontaktmuligheder