Styregruppe

 • Kirsten Løgsted, Projektejer samt Sundheds- og ældrechef
 • Dorthe Iversen, Projektleder
 • Louise Berg, Direktør for voksenområdet
 • Stinne Mensberg, Afdelingsleder for myndighed, hjælpemidler og stab
 • Charlotte Mathiasen, FTR FOA
 • Irene Lillegaard Nielsen, TR DSR

Projektledelse

 • Dorthe Iversen
 • Pernille Dernburg Petersen
 • Maria Kongshavn (datakonsulent)

Ressourcegruppe

 • Kirsten Løgsted, Projektejer samt Sundheds- og ældrechef
 • Dorthe Iversen, Projektleder
 • Karen Schmøkel, Distriktsleder for Hjemmepleje og Sygepleje
 • Birthe Haxholm, Leder af genoptræningen
 • Stinne Mensberg, Afdelingsleder for myndighed, hjælpemidler og stab
 • Pernille Dernburg Petersen, Projektkonsulent

Referencegruppen

 • Birgit Worm Kristensen, Ældrerådet
 • Alf Steen Jessen, Ældrerådet
 • Emma Winther, Ældrerådet
 • Tove Jensen, Ældrerådet
 • Heidi Bach Henriksen, TR FOA, hjemmepleje nord
 • Kirsten Nygaard Kristensen, AMR, hjemmepleje syd
 • Malene Kuur Søgaard, AMR, sygepleje nord
 • Signe Bech Uldahl, TR DSR, sygepleje syd
 • Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundheds-/Kost og Servicesektoren FOA
 • Hanne Holst Long, Kredsnæstformand, DSR Kreds Midtjylland
 • Marianne Selmer, Uddannelsesleder Sygeplejeuddannelsen i Silkeborg
 • Henrik Saul, Uddannelseschef for SOSU uddannelserne
 • Iben Haupt, Plejen for dig (privatleverandør)
 • Louise Møller, Plejen for dig (privatleverandør)
 • Camilla Hedegård Østergaard, Afdelingsleder Kær Ikast-Brande og Herning (privatleverandør)
 • Mathilde Vestergaard, Planlægger Kær Ikast-Brande og Herning (privatleverandør)