Læringscirkel 1:

Selvledende integrerede teams

Selvledende integrerede teams – læringscirkel 1

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

Temaet ”Selvledende integrerede teams” er inspireret af Buurtzorgs model for hjemmepleje og sygepleje, hvor medarbejderne er organiseret i bæredygtige selvledende integrerede teams med udstrakt ansvar for (selv)ledelse og organisering internt.

I læringscirklen arbejder vi med at selvledelse og integreret teamstruktur er en inspiration til, hvordan arbejdet i hjemmepleje og sygepleje kan organiseres, så den enkelte medarbejder og teamet kan opleve øget selvbestemmelse og involvering.

Vores udgangspunkt for selvledelse er: 

Selvledelse er organisering og deling af ledelsesarbejdet, hvor medarbejderne tager initiativer og træffer beslutninger for at løse (faglige og organisatoriske) opgaver og problemer i deres daglige opgaveløsning, som ikke er dækket af rutiner og procedurer. 

Vores udgangspunkt for integrerede teams er:

En integreret ordning er karakteriseret ved at sygepleje og hjemmepleje er i samme organisatoriske enhed. En integreret ordning understøtter det tværfaglige samarbejde, opgaveoverdragelse og delegering mellem faggrupperne. Organiseringen har betydning for den valgte budgetmodel.