Træning Før Hjælp

Hvad er Træning Før Hjælp?

Træning Før Hjælp er et fokuseret rehabiliteringsforløb, som tilbydes til borgere, der søger om hjælp eller har et ændret behov for hjælp. Rehabiliteringsforløbet varetages af et fast tværfagligt team (TFH-teamet), som har dette som sin kerneopgave.

Træning Før Hjælp gives i hele Ikast-Brande Kommune som et hverdags-rehabiliteringsforløb baseret på serviceloven § 83a. TFH-teamet følger borgers funktionsevne tæt gennem hele forløbet, og når borger bliver helt eller delvis selvhjulpen, eller det vurderes at der ikke er mere rehabiliteringspotentiale, laver TFH-teamet slutstatus som sendes til Visitation som afgør sagen efter dialog med borger. Se workflow her

Et rehabiliteringsforløb kan vare alt fra 1- 2 gange til flere uger med daglig eller ugentlig træning.

Formål

 • Borgere tager ansvar for egen sundhed og selvstændighed sammen med pårørende og i samskabelse med kommunen
 • Borgere og deres pårørende indgår som vigtige samtalepartnere i rehabiliteringsforløbet
 • Borgeres rehabiliteringsplans mål og indsatser er relevante, overkommelige og justeres løbende
 • Borgeres funktionsevne bedres og kompenseres eventuelt med relevante hjælpemidler
 • Borgere og deres pårørende kan overkomme flere af hverdagens aktiviteter
 • Flere borgere bliver helt eller delvis selvhjulpne

 

 

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

– Hvidbog om rehabilitering udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i 2022

Målgruppe

 

Borgere der kan modtage Træning Før Hjælp:  

 • Alle nye borgere, der ikke har hjælp i forvejen, i eget hjem, der søger om hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver efter SEL § 83
 • Alle borgere udskrevet fra hospital, der søger om hjælp til personlig pleje og/eller praktiske opgaver efter SEL § 83 – også borgere der allerede modtager hjælp inden indlæggelse, men udskrives med et nyt hjælpebehov.
 • Borgere som visiteres efter SUL § 138 direkte fra Sygeplejen i forhold til kompressionsstrømper

 

Borgere kan samtidig modtage SUL § 140, SUL § 119, SUL § 138 o.a.

Borgere der ikke kan modtage Træning Før Hjælp:

 • Borgere med betydelige kognitive udfordringer.
 • Borgere med moderat til svær demens.
 • Døende i den sidste fase.
 • Borgere med psykiatriske udfordringer, der er forsøgt rehabiliteret.
 • Borgere, hvor det ikke er realistisk at øge sin funktionsevne med de skader og udfordringer borger har, der evt. tidligere er forsøgt rehabiliteret, eller som har et omfattende hjælpebehov f.eks. behov for personlift, to personaler og mange besøg dagligt.