Udviklingsspor

Systematisk forbedringsarbejde

I projekt ”erantis” arbejdes der med medarbejderdrevet innovation, hvilket biddrager til større ejerskab og øget motivation for ændrede arbejdsgange blandt medarbejderne. Det som udgangspunkt medarbejderne, der er forandringsagenter med understøttelse af ledere og projektledelsen.

Metodisk arbejdes der med at omsætte idéer til konkrete handlinger, ved at anvende PDSA systematisk i forbedringsarbejdet. Prøvehandlinger er blevet et vigtigt element for kontinuerligt at udvikle den daglige praksis og vedblive med at lave medarbejderdrevet forbedringer. En af forudsætningerne for at medarbejderdrevet innovation kan lykkes er, at der sikres en kultur, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning. Medarbejderne har erfaret, at særligt ledelsesopbakning og understøttende rammer er helt afgørende for, om deres prøvehandlinger lykkes.

Læringscirkler

Som en del af udviklingssporet i “erantis” arbejdes der i 2 læringscirkler med emnerne:

  • Sammenhæng i borgerforløbet
  • Medarbejdernes møde med borgere, pårørende og netværk

Deltagerne i læringscirklerne er borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere og ledere. I hver læringscirkel er der 10-12 deltagere.

 

Data

Siden er under ombygning