Læringscirkel 2:

Mødet mellem borger og medarbejder

Mødet mellem borger og medarbejder – læringscirkel 2

Hvorfor har vi valgt at arbejde med dette tema?

I læringscirkel 2 arbejder vi med temaet ”Mødet mellem borger og medarbejder”. Inspirationen til dette tema kommer ud fra forståelsen af, at alle former for hjælp til borgerne bygger på princippet om ”hjælp til selvhjælp” samt det at netværk og sociale relationer har stor betydning for menneskers mentale sundhed og livskvalitet. Derfor arbejder denne læringscirkel med antagelsen om at:

    • Borgerne ønsker kontrol over deres eget liv her og nu samt så længe som muligt.
    • Borgerne søger at bevare eller forbedre kvaliteten af deres levede liv.
    • Borgerne søger social interaktion.
    • Borgerne ønsker nære og menneskelige relationer med andre.

Inspireret af Buurtzorg-modellen er principperne om ”coffee first, then care” og involvering at pårørende, netværk og frivillighed bærende for denne læringscirkel.   

Hvad arbejder vi med?

Læringscirklen arbejder med prøvehandlinger, der er skabt ud fra temaet ”Mødet mellem borger og medarbejder”.

Eksempler på prøvehandlinger kan være:

  • En borger hjælpes til at lave morgenmad selv, så borgeren oplever større frihed i, hvornår det er muligt at spise morgenmad. Formålet med denne prøvehandling er at arbejde rehabiliterende hos borgeren, så borgeren opnår mere selvbestemmelse og involvering og får trænet sin fysiske sundhed.
  • En medarbejder spørger borgere om de føler sig ensomme, med henblik på at lede dem videre til et tilbud, der kan hjælpe borgeren. Formålet er at aktivere og udbygge netværket rundt om borgeren, så borgerens livskvalitet øges.

 

 

Hvad vil vi gerne nå med dette tema? 

Selvbestemmelse og involvering er bærende for projekt erantis, og derfor arbejder vi ud fra målsætningen om, at der i mødet mellem borger og medarbejder skal være fokus på: ”Hvad er vigtigt for dig?”, ”Borgernes ressourcer, Selvstændighed og netværk”, ”Nære og menneskelige relationer” samt ”Borgerne bevare kontrollen over eget liv” 

Kontakt