Workshop og seminarer

Workshop og seminarer

Kick off seminar
6. maj 2021
Workshop 1
18. maj 2021
Workshop 2
8. september 2021
Midtvejsseminar
18. november 2021

Workshop 3
5. januar 2022 AFLYST

Afsluttende konference
18. maj 2021
National konference
9. juni 2022

Workshop 2 – Selvbestemmelse og involvering i det daglige arbejde

Onsdag d. 8. september 2021

At undersøge og blive nysgerrige på, hvad integrerede teams og selvledelse er, er vigtigt i projekt erantis. Vi skal blive klogere på og afdække hvilke muligheder der kan være for, at skabe nye typer af integrerede teams og se på hvordan selvledelse kan praktiseres, så selvbestemmelse og involvering øges hos borgerne og medarbejdere.

Oplæg til workshop 2:

1. Selvledelse i små teams v. Konsulent Carsten Pinnerup, Arla Foods

2. Integrerede teams – rette kompetencer til rette opgaver v. Distriktsleder Mette Madsen og planlægger Oki, Fredericia Kommune

 

Workshop 1 – Borgeren som inspirator til forbedring

Tirsdag d. 18. maj 2021

I langt de fleste tilfælde ved borgerne, hvad der er vigtigt for dem selv den enkelte dag, og i det lange løb. Derfor er det vigtigt at styrke dem til at formulere egne ønsker og behov, så deres selvbestemmelse og muligheder for involvering er størst mulig.

Måden medarbejderne møder borgerne på, må derfor være forskellig fra borger til borger – fra situation til situation. Selvbestemmelsen og involveringen er også afgørende for, at borgeren kan inspirere og dermed hjælpe medarbejderne til at finde de rigtige metoder og de rigtige handlinger.

Oplæg til workshop 1:

  1. ”Hvad er vigtigt for dig?” ide og metode i Syddjurs Kommune v. Lene Vestersager, Syddjurs Kommune.
  2. Borgernes behov og ønsker som udgangspunkt for en øget selvhjulpenhed v. teamleder Annemette Rønn og teamleder Lisbeth Winther, Afklaring og Forebyggelse, Aalborg Kommune

Kick off seminar

Torsdag. d. 6. maj 2021

Dagen har fokus på at kickstarte projektet for deltagerne i læringscirklerne og ressourcegruppen.

Formålet med dagen er at skabe en fælles forståelse af projektets ide og forløb samt at etablere læringscirklerne.

De store linjer i projektet tegnes, og deltagerne præsenteres for det metodiske arbejde med PDSA-modellen samt deres læringscirkeltema.

Kontakt os her